4e dimensie interventies

Welke mogelijkheden zijn er voor adviseurs om iets zinvols te doen in ingewikkelde situaties, waarin vele actoren vanuit diverse posities en met soms strijdige belangen tot besluiten trachten te komen? Partij kiezen, inzicht en begrip ontwikkelen, de 'belangenloze buitenstaander' blijven? In de workshop zullen we deze drie alternatieven nader uitwerken en demonstreren. Op deze manier wordt een enigszins raadselachtige 'vierde dimensie' herkenbaar en 'voelbaar'.

Werktijden
De training omvat vijf aaneengesloten dagdelen.
1e dag: 10.00 uur - 20.00 uur
2e dag: 09.00 uur - 16.30 uur

Plaats
De training wordt gehouden in een conferentiecentrum.

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers.

Trainers
De training wordt gegeven door Ernst Drukker, Edu Feltmann en Jeroen van der Zijde.

Kosten
De kosten van de training bedragen € 950,- per persoon excl. BTW, literatuur, reis- en verblijfkosten.
De verblijfkosten bedragen ongeveer € 200,- exclusief BTW. Dit is slechts een indicatie. Het conferentieoord brengt deze kosten in rekening. 

Aanmelding
Aanmelding en verzoek om nadere informatie ontvangen wij bij voorkeur per e-mail via de agenda-pagina. Wij nemen daarna telefonisch contact met u op.

Bedrijfsintern maatwerk
Deze training kan desgewenst verzorgd worden voor deelnemers van één organisatie. Ook kan een geheel eigen programma voor uw organisatie ontworpen en verzorgd worden. Neemt u contact op voor meer informatie

High Quality Communication organiseert deze training in samenwerking met IGOP twee maal per jaar voor open inschrijving.