Het taaie ongerief

Waarom leren organisaties zo moeilijk nieuwe dingen, en waarom verzanden die vaak na verloop van tijd? En wat is daarbij de bijdrage van onszelf, de leden van die organisaties? Over het antwoord op deze vragen gaat de workshop Action Science.

Werktijden
De training omvat vijf dagdelen in twee dagen en deelname aan twee toepassingsbijeenkomsten
1e dag:  9.30 uur - 20.00 uur
2e dag:  9.00 uur - 16.30 uur
Toepassingsbijeenkomsten: 15.00 - 19.00 uur. 

Opbouw en werkwijze
In de training wordt op een actieve en dynamische manier gewerkt, door theoretische input direct te koppelen aan oefensituaties. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het vertalen van de in de training verworven inzichten naar de persoonlijke situatie van de deelnemer.
Vooraf ontvangen de deelnemers een 'huiswerkopdracht' mee. Tijdbesteding ca. twee uur. De uitgewerkte opdrachten zijn input voor de eerste dag.

Plaats
De training en toepassingsbijeenkomsten worden gehouden in een conferentiecentrum in het midden van het land.

Groepsgrootte
Maximaal 16 deelnemers.

Trainer
De training wordt gegeven door Ernst Drukker en/of Titus Mars.

Kosten
De kosten van de training bedragen € 1.275,- per persoon excl. BTW, literatuur, reis- en verblijfkosten. Voor deelnemers die de kosten persoonlijk dragen is een beperkt aantal beurzen beschikbaar. 
De verblijfkosten bedragen ongeveer € 200,- exclusief BTW. Dit is slechts een indicatie. Het conferentieoord brengt deze kosten in rekening. 

Aanmelding
Aanmelding en verzoek om nadere informatie ontvangen wij bij voorkeur per e-mail via de agenda-pagina. Wij nemen daarna telefonisch contact met u op.

NMI erkenning
Deze training is erkend als Permanente Educatie voor mediators, voor 22 punten in categorie 2.

Bedrijfsintern maatwerk
Deze training kan desgewenst verzorgd worden voor deelnemers van één organisatie. Ook kan een geheel eigen programma voor uw organisatie ontworpen en verzorgd worden. Neemt u contact op voor meer informatie

High Quality Communication organiseert de training twee maal per jaar voor open inschrijving. De toepassingsbijeenkomsten vinden ook twee maal per jaar plaats.