Energie voor verandering – ontsluit het potentieel in jezelf en je organisatie
Een werkvorm voor grote en kleine groepen, geschikt voor een éénmalige op zichzelf staande bijeenkomst of als onderdeel van een leertraject. Geschikt als organisatiebrede interventie, voor teams en duo's en ook als instrument voor individuele coaching.

Werktijden
Afhankelijk van de doelstelling en omvang van de groep te programmeren in één dagdeel (vanaf anderhalf uur netto werktijd).

Achtergrond
Als het leven een school zou zijn, hoe zou het onderwijsprogramma er dan uitzien? Energie voor verandering is vooral gebaseerd op "Immunity to change" van Kegan en Lahey. Uitgangspunt is een persoonlijk of team-doel. Meer privé of meer werk-gerelateerd, de individuele deelnemers maken hierin hun eigen keuze. Er wordt gewerkt met een schema op één A3 waarmee ontwikkelingskansen verrassend helder in beeld gebracht worden. Hier vind je onze variant van de basis-instructie.

Werkwijze
Low-tech met pen en papier, in groepen met flip-overs.

Groepsgrootte
Geschikt voor individuele coaching, voor kleine groepen en voor organisatiebrede interventies (tot 150 deelnemers).

Plaats
Een door de opdrachtgever aan te geven locatie. Voor groepen: een ruimte waarin de groep in twee- tot viertallen kan werken, afgewisseld met plenaire instructie. In “cabaret-opstelling”. Twee flip-overs en muur-ruimte om flip-overvellen op te hangen.

Trainer
Begeleiding door Titus Mars en/of Ernst Drukker.

Kosten
Op basis van uren maal tarief, op aanvraag ook mogelijk op basis van waardebepaling achteraf.

Aanpak
Vooraf een intakegesprek met de opdrachtgever, schriftelijke bevestiging van werkafspraken, achteraf een evaluatiegesprek. Om de aanpak door te ontwikkelen verzoeken we in sommige gevallen om gesprekken met enkele deelnemers na ca. een half jaar.