Ontwikkelen, hoe doe je dat?

In een steeds hoger tempo veranderen we ons werk om te voldoen aan nieuwe eisen. Eisen die worden gesteld door mensen en organisaties die zich ook aan het aanpassen zijn, misschien wel op onze eigen herveranderingen. Principes, recepten en besturingsinzichten buitelen over elkaar heen. Hoe blijf je persoonlijk en als organisatie in dat geweld overeind? Of beter: hoe kom je effectief vooruit? De theorie en de trainingsprincipes die Chris Argyris (1923-2013) ontwikkeld heeft voor lerende organisaties blijven een belangrijke inspiratiebron voor organisatie-werkers. In deze training verdiep je je kennis over Argyris' theorie en leer je werken met zijn methoden en technieken. Daarnaast maak je kennis met aanverwante modellen en trainingstechnieken: vernieuwingen die onder meer ontwikkeld worden door onze trainers. Daarvan neem je niet alleen kennis uit de eerste hand, je kunt ook bijdragen aan de doorontwikkeling.

Deelnemers aan deze training zijn organisatie-werkers: professionals die anderen helpen hun organisatie- en persoonlijke doelen te realiseren.

De volgende pagina's beschrijven ons aanbod.

Leren in lange lijnen

Stiekem hopen we allemaal op de steen der wijzen, de heilige graal of de cursus die in een paar dagen alles in één keer oplost. Zo werkt het niet. We weten best dat leren in stapjes gaat. Dat langere tijd een beetje aandacht veel effectiever is dan tien keer zoveel tijd in twee dagen. Dat het vooral de kunst is om leerdoelen langere tijd in beeld te houden. We gaan daarom voor een lange lijn: jarenlang, twee trainingsdagen per jaar. Deelnemers committeren zich voor drie dagen, doorlooptijd één jaar. Na die drie dagen, en vooral ook door de gestuurde aandacht in de perioden er tussen, is de deelnemer flink wat stappen verder op de zelf geformuleerde doelen.

Commitment op maat

Het commitment van de deelnemers voor de actieve participatie aan de drie trainingsdagen, en de voorbereiding daarvoor, is de basis. Zowel vanuit de trainers als ook vanuit de deelnemers is, naar keuze, meer mogelijk: materiaal en ondersteuning, zoals intervisie- en leesgroepen, werkopdrachten en coaching. Matching voor de deelname aan de groepen vindt begeleid plaats op basis van belangstelling en afspraken vooraf over de rolverdeling in de groep, de tijdsbesteding door de deelnemers en de hoeveelheid en plaats van bijeenkomsten tot de volgende trainingsdag.

Ruimte voor initiatief en innovatie

De basis waar we in de trainingsdagen van uitgaan is het trainingsmodel van Argyris: deelnemers werken voor iedere trainingsdag een linker-rechterkolom casus uit en dat is ook een belangrijke basis van de inhoud van de trainingsdag (meer over Action Science). De opzet van de trainingsdagen gaat echter veel verder dan dat. Naast de inzet van parallelle methoden als die van McLain Smith en Noonan biedt de agenda ook ruimte voor het verkennen en inzetten van andere modellen en kennis als bijvoorbeeld die van Kegan en Laske, Kahnemann, en Taleb. Deelnemers worden gestimuleerd vanuit hun eigen expertise een bijdrage te leveren aan een trainingsdag.

Argyrisnetwerk

Het Argyrisnetwerk, dat parallel aan de trainingsdagen bijeenkomt, is een netwerkorganisatie van adviseurs, consultants, coaches, mediators, procesbegeleiders, project- en programmamanagers en organisatiekundigen. Vanuit het netwerk worden de kennis en toepassing en doorontwikkeling van methoden en technieken gebaseerd op en rondom het werk van Chris Argyris bestudeerd en gestimuleerd.

De training vindt plaats bij de ISVW in Leusden, nabij Amersfoort. Gedurende de training heb je een persoonlijke begeleider uit het netwerk waarmee je vooraf kennismaakt, leerdoelen bespreekt en verwachtingen afstemt. Na de derde dag van deelname bieden we je de mogelijkheid om betrokken te blijven.

Praktische informatie over tijd, plaats, kosten, aanmelding.