Ontwikkelen, hoe doe je dat?
Hoe blijf je persoonlijk en als organisatie overeind? Hoe kom je effectief vooruit? In dit programma trainen deelnemers in kleine groepen op basis van de principes van Chris Argyris in de context van een onderzoeks- en ontwikkelingsnetwerk.

Opbouw en werkwijze
De training omvat drie modules van één dag, met twee maal een halfjaar tussenruimte. Gedurende de eerste dag ligt het accent op het vernieuwen van de kennis en inzicht in de basisprincipes. In de tweede en derde module wordt daarop voortgebouwd.
In de training wordt op een actieve en dynamische manier gewerkt, door theoretische input direct te koppelen aan oefensituaties. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het vertalen van de in de training verworven inzichten naar de persoonlijke situatie van de deelnemer. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst werken de deelnemers een casus uit in één van de daartoe ontwikkelde formats. De studiebelasting is, afhankelijk van deelname aan keuzemodules, vijf tot negen dagen.

Werktijden
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen van 10.00 uur - 18.30 uur.

Plaats
De training wordt gehouden op Landgoed ISVW in Leusden (bij Amersfoort).

Groepsgrootte
Er wordt gewerkt in groepen van vijf tot negen deelnemers.

Trainer
De training wordt begeleid door deelnemers aan het Argyrisnetwerk, waaronder Ernst Drukker en Titus Mars.

Kosten
De kosten van de training bedragen € 1.785,- per persoon excl. BTW, literatuur, reis- en verblijfkosten. Daarop geven we een goed-garantie: als je niet helemaal tevreden bent met wat je gekregen hebt dan betaal je niets.
Voor deelnemers die de kosten persoonlijk dragen is een beperkt aantal beurzen beschikbaar.

Aanmelding Aanmelding en verzoek om nadere informatie ontvangen wij bij voorkeur per e-mail via de agenda-pagina. Wij nemen daarna telefonisch contact met u op.

Certificering en Permanente Educatie
Verschillende beroepsverenigingen bieden Permanente Educatie-erkenningen. Neem contact op voor nadere informatie.