Waardebepaling achteraf
Voor een deel van ons aanbod werken we met een richtprijs en de vermelding "waardebepaling achteraf".

Wat is waardebepaling achteraf?
Basisidee is dat afnemer en aanbieder achteraf bepalen wat de waarde van een dienst of transactie geweest is, en hoe die waarde afgerekend zal worden. Afrekenen gaat, ook bij waardebepaling achteraf, meestal gewoon in geld. Door deze vorm ontstaat wel makkelijker ruimte voor een tegenprestatie in natura. Bij een vaste prijs bepaalt alleen de verkoper de waarde, bij waardebepaling achteraf is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de koper en de verkoper.

Waarom waardebepaling achteraf?
Als een training gegeven wordt maakt het weinig meer uit of er n deelnemer extra in de zaal zit: de maginale kosten per deelnemer zijn bijna nul. Bovendien: het daadwerkelijk geven van onze trainingen vinden we zo interessant dat we het graag voor niets zouden doen. Tegelijk moet wel de schoorsteen roken. We zetten graag alles op alles om de trainingen voor de deelnemers zo waardevol mogelijk te maken. Door met waardebepaling achteraf te werken geven we onszelf daar nog een extra duwtje in, en laten we aan onze klanten ook zien dat we geloven in die waarde.
Ook werken we in onze trainingen met mensen die dezelfde training eerder gevolgd hebben. Vaak betalen zij ons gewoon voor de deelname, soms betalen wij hen voor hun bijdrage als co-docent.

Wat lastig!
Een vaste prijs heeft zeker zijn voordelen. Veel mensen vinden het lastig als ze voor het eerst waardebepaling achteraf tegen komen. En ook met ervaring blijft het een inspanning om het gesprek over de waarde te voeren. Wij vinden het de extra belasting zeker waard, juist ook omdat we met de inhoud van onze trainingen ruimte willen maken en ervaring willen bieden in het effectief voeren van lastige gesprekken.

Wat betekent het concreet?
Na een aanmelding volgt altijd een telefonische of persoonlijke intake. En van de onderwerpen in die intake is het wederzijds toetsen van de verwachtingen over kosten en betaling. Waardebepaling achteraf begint vooraf. Na deelname vindt er altijd een evaluatie plaats waarin we het ook hebben over de waarde, en afspreken hoe er afgerekend wordt. Daarna sturen we, meestal, gewoon een factuur en op die factuur staat meestal gewoon de aangegeven richtprijs.