Het onderzoek

Onze trainingen zijn gericht op iedereen die met ingewikkelde problemen te maken heeft bereid is de moeite te nemen die beter te leren hanteren. Om ingewikkelde problemen te hanteren is het noodzakelijk dat je nadenkt over je eigen aandeel in het probleem en luistert naar de meningen van andere mensen. Soms is het noodzakelijk dat je meningen en beelden waar de gesprekspartner zich nog niet van bewust is, nader onderzoekt.

Steeds meer mensen moeten ingewikkelde problemen zien te hanteren. De complexiteit van onderscheiden problemen neemt steeds verder toe. Voor veel mensen groeit de noodzaak om te investeren in persoonlijke vaardigheden in onderzoek, in communcatie, in het hanteren van compleze problemen.

Wij vinden dat het met name hoort te gelden voor professionals – af en toe een moment van reflectie over wat je aan het doen bent en wat wel en niet goed lukt.

Het geldt voor leidinggevenden: voer maar eens een goedlopend functioneringsgesprek waarbij de bittere pil geaccepteerd wordt

Het geldt voor adviseurs en begeleiders: die zijn afhankelijk van de kwaliteit van hun gesprek om hun invloed tot zijn recht te doen komen.

Het geldt voor iedereen die daadwerkelijk bruggen wil slaan, ervaringen van anderen wil gebruiken, tegenstellingen wil inzetten voor gemeenschappelijke doelen. Voor iedereen die hoge eisen stelt aan het onderlinge gesprek. En zeker bij het onderlinge gesprek tussen professionals met verschillende achtergronden valt er veel winst te behalen door de kwaliteit te verbeteren.