De variërende kwaliteit van communicatie

Doorsnee problemen krijgen meestal doorsnee antwoorden, complexe problemen vergen meestal ingewikkelde oplossingen. Zo gelden bij het geven van feedback speciale regels, waaraan je je moet houden om de ander niet te veel in het defensief te drijven. Bijvoorbeeld: wees zo concreet mogelijk, geef voorbeelden.

Voor het gesprek bij complexe problemen heb je communicatie van hoge kwaliteit nodig. Soms levert dat een eenvoudig antwoord op. Maar de communicatie is dan toch veel geavanceerder van aard.

High Quality Communication streeft er naar mensen te leren de kwaliteit van hun gesprek af te stemmen op de aard van het onderwerp. Routine onderwerpen vergen een routinevorm, ongewone onderwerpen vergen een een bewuste keuze voor een andere gespreksvorm.

Wilt u hier meer van weten, klik dan hier.