High Quality Communication

Ons belangrijkste opgave is een voortdurende competentieverhoging van onze klanten –en van onszelf– zodat het plezier in het werk behouden blijft of groeit. Voor ons zijn twee competenties essentieel: het vermogen tot reflectie, en het vermogen om onze eigen gewoontes te veranderen. Reflectie is een must als je met ingewikkelde situaties werkt om te begrijpen wat er aan de hand is. Maar alleen reflectie is niet genoeg. We moeten ook leren hoe we onze inzichten in actie kunnen omzetten. We moeten op gezette tijden onze slechte gewoontes doorbreken, zodat we weer nieuwe keuzes kunnen maken. Het gaat erom dat je dingen bijleert: je hoeft eigenlijk maar zelden iets af te leren.

Met deze competenties willen we graag de individuele leden van organisaties helpen in de ongewisheid van de tijden goed overeind te blijven. Voor henzelf is dat beter en de organisatie heeft meer plezier van zijn leden.

Ernst Drukker heeft meer dan dertig jaar ervaring als trainer en adviseur en is een meester in het vinden, testen en zichtbaar maken van veronderstellingen. Daarmee maakt hij onbewust gemaakte keuzes helder en vergroot hij de keuzemogelijkheden. Ernst is partner in StreamLinks, netwerkadviseurs voor vernieuwing.

Titus Mars is trainer en adviseur. Autodidact, ooit opgegroeid in ICT en verder ontwikkeld in organisatieontwikkeling, sociale infrastructuur en inter-organisationele samenwerking en ontwikkeling. Titus heeft een scherp oog voor feedback en leerprocessen, zowel in persoonlijke interactie als in de dynamieken van (grote) organisaties en in social media. Hij is ook coach, rijksambtenaar en evenementenorganisator.